Czym jest promesa w przypadku firm ochroniarskich

MichaelGaida / Pixabay

Firmy ochroniarskie Warszawa aby móc działać legalnie potrzebują do tego celu zdobycie odpowiedniej koncesji. Zdarzają się jednak sytuacje w których jej pozyskanie jest dość trudne. Dlatego prawo dopuszcza możliwość ubiegania się przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli tak zwaną promesę. Do tego celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku, który musi spełniać cały szereg formalności z nim związanych.

 

Takie wymagania są bardzo podobne do tych, które spełnić musi przedsiębiorca ubiegający się o pozyskanie koncesji. Promesa ma moc decyzji administracyjnej. W zdecydowanej większości sytuacji wydawana jest po przeprowadzeniu dość szczegółowego postępowania. Zwyczajowo okres trwania postępowania aż do momentu wydania decyzji wykosi około 8-10 tygodni. Promesa traci swoją ważność po upływie 6 miesięcy od daty jej wydania. W promesie zawarte są warunki, które należy spełnić, starając się o pozyskanie koncesji ( koncesja od promesy różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim okresem na jaki zostają wydawane). Nie zawsze jednak przedsiębiorca posiadający promesę ma możliwość pozyskania koncesji.