Koncesja na prowadzenie biura ochrony

Alexas_Fotos / Pixabay

Żadne biuro ochrony Łódź nie może być prowadzone przez przedsiębiorcę, który nie posiada do tego celu stosownej koncesji. Jednak aby móc ubiegać się o pozyskanie takiej koncesji, przedsiębiorca przede wszystkim musi posiadać licencję drugiego stopnia pracownika ochrony. W takiej koncesji, aby móc legalnie prowadzić biuro ochrony, przede wszystkim znajdować się musi adres firmy, oznaczenie jej siedziby oraz adres ( może się zdarzyć sytuacja, w której adres firmy będzie jednocześnie prywatnym adresem przedsiębiorcy).

 

Aby koncesja była ważna musi w niej znaleźć się również numer ewidencji działalności gospodarczej lub numer pod jakim przedsiębiorca figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli nie jest to jednoosobowa działalność, w dokumencie koncesyjnym znaleźć się muszą także dane współpracowników, członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników ( konieczne jest także wskazanie, które spośród wymienionych osób posiadają ważną licencję pracownika ochrony drugiego stopnia). Koncesja musi zawierać również szczegółowe określenia zakresu działalności oraz określenie czasu jej ważności.