Kontrola firm ochroniarskich

geralt / Pixabay

Starając się o koncesję należy mieć świadomość faktu, że wszystkie agencje ochrony Warszawa warto mieć świadomość, że koncesję nie są przyznawane dożywotnio, a Minister Spraw Wewnętrznych ma prawo do skontrolowania działalności takich agencji w dowolnym momencie. Kontrola agencji ochroniarskich obejmuje przede wszystkim sprawdzenie zgodności powadzonej działalności z postanowieniami, jakie zawarte są w pozyskanej przez przedsiębiorcę koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej.

 

Kontroli podlega także to, czy firma ochroniarska przestrzega warunków jakie wiążą się w wykonywaniem danej działalności gospodarczej, wobec obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli. Nie zawsze jedna kontrola odbywa się za pośrednictwem Ministra. Bardzo często kontrola przeprowadzana jest przez komendanta policji, który pozyskuje upoważnienie ministra do przeprowadzenia takie kontroli. Osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzania kontroli może bez najmniejszego problemu uzyskać wstęp na teren nieruchomości, obiektu czy części lokalu, gdzie wykonywana jest działalność firmy ochroniarskiej.