Kurs dla pracowników ochrony fizycznej

Antranias / Pixabay

Osoba, która posiada ukończony kurs pracownika ochrony ma prawo do tego, aby starać się, by jego dane zostały wpisane do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Kurs, niezależnie od tego, przez kogo jest przygotowywany, zawsze obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Część praktyczna obejmuje między innymi kilka godzin strzelectwa, samoobronę, techniki interwencyjne.

 

Natomiast na zajęciach praktycznych uczestnicy szkolenia najczęściej zapoznawani są ze wszystkim przepisami prawa, jakie dotyczą szeroko rozumianej ochrony osób oraz mienia. Każdy kto pozyska już certyfikat uprawniający go do pracy w ochronie, jeśli nadal chce wykonywać swój zawód, powinien poddawać się okresowym szkoleniom podnoszącym umiejętności i kwalifikacje pracowników ochrony. Takie szkolenie czynni pracownicy ochrony powinni odbywać co 5 lat. Takie doszkalanie obejmuje między innymi zajęcia strzeleckie, w czasie których kursanci nauczą się korzystać np. z pistoletów, rewolwerów, pistoletu maszynowego, karabinka czy strzelby. Oczywiście zajęcia zajęciami, ale aby móc korzystać z broni w pracy, należy uzyskać na to stosowne pozwolenie.