Kwalifikowany pracownik ochrony

lechenie-narkomanii / Pixabay

Praca ochrona możliwa jest dla każdego, kto ukończył już 21 rok żucia oraz posiada co najmniej średnie wykształcenie ( niekoniecznie związane z ukończeniem specjalnej szkoły dla osób pracujących w ochronie czy detektywów). Kwalifikowany pracownik ochrony obowiązkowo musi posiadać nieograniczoną niczym zdolność do czynności prawnych. Taka osoba, aby podjąć się pracy w ochronie osób lub mienia, nie może być skazana kiedykolwiek prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle popełnienie dowolnego przestępstwa ( nawet takiego, które nijak ma się do wykonywania zawodu ochroniarza.

 

Konieczna jest także nienaganna opinia. Taką opnie nie wydaje jednak najbliższe otoczenia kandydata na pracownika ochrony, a komendant policji, właściwy dla danego miejsca zamieszkania. Osoba będąca pracownikiem ochrony musi także wykazywać się pełną sprawnością zarówno fizyczną jak i psychiczną. Tak naprawdę poza dolną granicą nie ma ograniczeń wiekowych dla osób starających się o pracę w ochronie, pod warunkiem, że spełniają oni wszystkie niezbędne wymagania oraz cieszą się nienagannym zdrowiem zarówno fizycznym jak i psychicznym.