Wysłodki melasowane w żywieniu zwierząt hodowlanych.

ulleo / Pixabay

Wysłodki buraczane to produkt uboczny przemysłu cukrowniczego, są one chętnie zjadane przez zwierzęta hodowlane, cechuje je również dobra strawność.

Podział ze względu na zawartość wody.

Jeśli chodzi o zawartość wody w swoim składzie, wysłodki możemy podzielić na:

  • wysłodki mokre – posiadają w swoim składzie do 12% suchej masy
  • wysłodki prasowane – u tych z kolei można spotkać 21 – 22% suchej masy
  • wysłodki suszone – ich zawartość to 90% suchej masy
  • wysłodki uszlachetnione – są one suszone z dodatkiem melasy.

Wysłodki mokre i ich negatywne cechy.

Pomimo, że wysłodki mokre są najpopularniejsze, jeśli chodzi o ich wersje podawania zwierzętom, to mają one niestety szereg negatywnych cech, wśród których można wyróżnić to, że:

  • przede wszystkim bardzo szybko się psują
  • występują problemy z ich ubiciem
  • mają słabą wartość energetyczną
  • następuje wyciek soku kiszonkowego.

Wysłodki prasowane następcą mokrych.

Powstają one w wyniku odwodnienia wysłodków mokrych i zawierają ok. 22% suchej masy. Mokre wysłodki cechuje ograniczona trwałość, dlatego w celu dłuższego przechowywania i skarmiania są poddawane procesowi kiszenia. Powinny one być dobrze ubite, po mniej więcej miesiącu nadają się już do spożycia dla zwierząt.

Ich pozytywną cechą jest to, że odznaczają się dobrą smakowitością, wysokim poziomem energetycznym i łatwiej się ubijają. W stosunku do transportu wysłodków w postaci mokrej, koszty transportu wysłodków prasowanych są znacznie niższe. Ponadto podczas zakiszania nie dochodzi do wycieku soków, co pozytywnie wpływa na środowisko.

Niestety forma prasowana wysłodków jest droższa od wysłodków mokrych, ma to związek z poddaniem ich procesowi suszenia i prasowania.

Suche wysłodki buraczane a żywienie bydła.

Jest to pasza o bardzo dużym potencjale energetycznym, jest również całkowicie bezpieczna, jeśli chodzi o ryzyko zakwaszenia żwacza. Fermentacja tej paszy jest wolna i nie prowadzi to do obniżenia zawartości pH, może ona stanowić część mieszanki treściwej i być podawana wprost na stół paszowy. Dla krów zasuszonych powinna być ograniczona do 1 kg przez dzień, jest to spowodowane występowaniem dużej zawartości potasu. Dla krów mlecznych przyjęta dawka to 2 – 4 kg przez dzień.

Wysłodki melasowane w żywieniu zwierząt hodowlanych.

Jest to materiał paszowy, który jest pozyskiwany przy produkcji cukru z buraków. Wysłodki te wyciskane są maszynowo i suszone, przez co zmniejsza się w nich zawartość wody. Dodatek melasy sprawia, że są chętnie spożywane przez zwierzęta, są używane przy karmieniu bydła, trzody chlewnej, jak również koni. Produkt ten charakteryzuje się dużą zawartością pektyn, powoduje to fermentacje paszy w żwaczu zwierząt, przywracając przez to odpowiednią mikroflorę w przewodzie pokarmowym.

Jeśli chodzi o sposób podania, to można takie wysłodki podawać bezpośrednio lub wcześniej namoczyć. Paszę tę łatwo jest przechowywać, jest ogólnodostępna i zachowuje świeżość przez długi czas, jest natomiast droższa, od produktu w postaci mokrej.