Beton i jego rodzaje – kilka informacji o najważniejszym materiale budowlanym

Współczesne budownictwo bez betonu byłoby nieporównanie mniej efektywne. Wielu konstrukcji w ogóle nie dałoby się zrealizować, gdyby nie ten tani i trwały materiał budowlany. W poniższym artykule przyglądamy się bliżej betonowi, jego właściwościom i rodzajom, a także najpowszechniejszym zastosowaniom.

Beton – czym dokładnie jest ten materiał?

Choć współczesne betony powstają często z udziałem nowoczesnych technologicznie dodatków, warto wiedzieć, że historia tego kompozytu sięga dalekiej starożytności. Korzystali z niego już Asyryjczycy, a rzymskie konstrukcje betonowe możemy podziwiać do dziś!

Mamy tu do czynienia z materiałem budowlanym o charakterze kompozytowym, składającym się z cementu, wody, kruszywa i dodatków chemicznych. Mieszanka ta daje rezultat w postaci niezwykle wytrzymałego materiału. Ulega on utwardzeniu, a w końcowej formie staje się całkowicie stały, odporny na działanie czynników atmosferycznych i upływ czasu.

Właściwości te sprawiają, że beton stosowany jest w praktycznie wszystkich dziedzinach budownictwa. W konstrukcjach budowlanych służy do wznoszenia ścian, słupów, stropów oraz fundamentów. W konstrukcjach drogowych natomiast wykorzystuje się go między innymi do produkcji nawierzchni betonowych, chodników i innych elementów drogowych. Przydaje się także do budowy zapór, śluz, mostów i wiaduktów.

Różne rodzaje betonu – jak wygląda ich klasyfikacja?

Materiał ten specjaliści dzielą na wiele różnych typów i podtypów. W niektórych klasyfikacjach uwzględnia się jego ciężar objętościowy – mamy wtedy do czynienia z betonem zwykłym, lekkim albo ciężkim. Przy wykorzystaniu betonu w budownictwie liczą się także jego właściwości, ze względu na które można podzielić rodzaje betonu na żużlobeton, asfaltobeton, betony polimerowe i wiele innych. Jeszcze inne podziały biorą pod uwagę sam proces powstawania tego materiału: beton może być między innymi natryskowy, wałowany, próżniowy.

Powszechnie stosowany w Unii Europejskiej podział ma związek z klasami betonu. Tu podstawowym kryterium klasyfikacyjnym jest wytrzymałość materiału na ściskanie, co ma ogromne znaczenie przy wykorzystaniu betonu w konstrukcjach budowlanych. Wiąże się z nią także wytrzymałość na rozciąganie i kilka innych cech. Ogólna zasada, jakiej podlegają klasy betonu wyróżniane w UE, ma związek z proporcjami spoiwa i wody w betonie – wyższa klasa oznacza wyższą zawartość spoiwa. Stosunkowo najmniejszą zawartość wody znajdziemy w tzw. suchym betonie, używanym często do wyrobu nawierzchni.

Popularne klasy betonu – jakie są stosowane najczęściej?

Obowiązujące obecnie oznaczenia, jakimi opatrzone są klasy betonu ze względu na jego wytrzymałość na ściskanie, rozpoczynają się od litery C. W niektórych miejscach można spotkać jeszcze oznaczenia z literą B według dawnego systemu, posługują się nimi też czasem także fachowcy z dłuższym stażem.

Najpowszechniejszy typ betonu stosowany w budownictwie mieszkalnym, między innymi w domach jednorodzinnych, należy najczęściej do klas od C8/10 poprze C12/15 i C16/20,  aż do C20/25 oraz C25/30. Jeżeli chodzi o betony lekkie, w ich przypadku literę C w oznaczeniu poprzedza jeszcze duże L. W budownictwie przemysłowym stosuje się również wyższe klasy betonu, o właściwościach dostosowanych do konkretnego projektu.