Licencja pracownika ochrony pierwszego stopnia

ollis_picture / Pixabay

Pracownik ochrony, jeżeli nie będzie posiadał stosownych uprawnień takich jak licencja pracownika ochrony nie będzie mógł wykonywać pewnych czynności związanych ze swoją pracą. Bez takiej licencji pracownik nie będzie posiadał uprawnień do ochrony bezpośredniej, niezależnie od tego, czy będzie to ochrona stała czy też doraźna, wykonywana dosłownie na jedno zlecenie.

 

Osoba bez licencji nie będzie także mogła prowadzić nadzoru oraz ewentualnej interwencji, w przypadku sygnałów przesyłanych przez urządzenia elektroniczne stosowane w ochronie zarówno osób jak i mienia. Uzyskanie takiej licencji co prawda wymaga dużo wysiłku i czasu, jednak zostanie to wynagrodzone, gdyż licencja przyznawana jest w niemal każdym przypadku na czas nieokreślony. Każda osoba posiadająca już taką licencję, zobowiązana jest do poddawania się okresowym badaniom lekarskim ( w przeciwnym wypadku, bez takich badan licencja traci na swojej ważności). Okresowe badania dotyczą ogólnego stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Jeśli lekarz wcześniej nie zarządzi inaczej, okresowe badania przeprowadzane są co 3 lata.