Kurs dla pracowników ochrony

MichaelGaida / Pixabay

Standardowy kurs pracownika ochrony trwa przez okres około 3 miesięcy. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, ja i tą zdecydowanie najpotrzebniejsza o najważniejszą, czyli praktyczną. Nie każdy jednak może uczestniczyć w takim szkoleniu. Przede wszystkim kandydat musi posiadać obywatelstwo polskiego lub jakiegokolwiek innego kraju, pod warunkiem, że należy on do Unii Europejskiej. Osoba w dniu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu dla pracowników ochrony obowiązkowo musi mieć ukończony 21 rok życia.

 

Jeśli chodzi o górną granicę możliwości przystąpienia do takiego kursu, to nie istnieje. Niezależnie od wieku najważniejsza jest u kandydata sprawność fizyczna oraz psychiczna. Jeśli chodzi o wykształcenie, to aby móc szkolić się na pracownika wystarczy mieć jedynie skończone gimnazjum. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie na takie szkolenie, kiedykolwiek została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, z całą pewnością otrzyma wiadomość odmowną, dotyczącą przyjęcia na szkolenie dla pracowników ochrony. Dodatkowo przeciwko takiej osobie w momencie złożenia wniosku nie może toczyć się jakiekolwiek postępowanie karne.