Wymagania do licencji ochroniarza

3dman_eu / Pixabay

Ochrona Warszawa rządzi się swoimi specyficznymi wymaganiami. Aby móc pracować w agencji zajmującej się ochroną osób lub mienia trzeba spełniać cały szereg wymagań. Po pierwsze, niezbędne jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa państwa, członkowskiego Unii Europejskiej lub takiego, które należy do Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu ( zatem licencje pozyskać może wielu obywateli różnych europejskich zakątków).

 

Dodatkowo, a by móc ubiegać się o licencję pracownika ochrony, należy mieć ukończony 21 rok życia. Wymagane wykształcenie to minimum wykształcenie średnie. Oczywistym faktem jest, że osoba chcąca ubiegać się o licencję pracownika ochrony musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie może być karana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek umyślnie popełnione przestępstwo. Przy ubieganiu się o licencję pracownika ochrony sprawdzana jest także opinia kandydata, jaką cieszy się w sowim bliższym i dalszym otoczeniu. Do pozyskania licencji pracownika ochrony liczy się tak naprawdę ogólna sprawność psychiczna i fizyczna, wiek kandydata ma znaczenie drugorzędne.