Zadania służby celnej

geralt / Pixabay

Służba celna utworzona została po to, aby chronić i zadbać o dobro oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo danego obszaru. Ochrona celna obejmuje między innymi kontrolę tego, czy towary wywożone lub przywożone spoza danej granicy celnej spełniają niezbędne wymogi prawne, między innymi co do sposobu i jakości przewozu. Służba celna jest bardzo rozbudowaną jednostką, w której na co dzień pracuje kilkanaście tysięcy osób. Oficjalnie ochronę celną sprawia 16 izb celnych, około 46 urzędów celnych oraz 160 oddziałów celnych ( w tym 54 placówki, które obsługują przejścia graniczne).

 

Wszystkie zadania, do wykonywania jakich zobowiązani są pracownicy Służby Celnej, zapisane zostały w ustawie, która weszła w życie dnia 27 sierpnia 2009 roku. Jest to ustawa o Służbie Celnej. Warto wiedzieć, że zadania służby celne pełnią także osoby czy instytucje takie jak minister finansów publicznych, Szef Służby Celnej, osoby pełniące rolę dyrektorów poszczególnych obszarów celnych czy naczelnicy tych urzędów. Oczywiście wszystkie osoby pełniące funkcje w ochronie celnej, są pooddawane pewnym kontrolom i regulacjom ich zadań.