Jak założyć firmę ochroniarską

Pixource / Pixabay

Każda firma ochrony , by jej działalność była legalna i całkowicie zgodna z obowiązującym w danym państwie prawem, przed wszystkim, zanim rozpocznie swoją działalności, musi postarać się o pozyskanie stosownej i niezbędnej do rozpoczęcia działalności koncesji. Koncesja przede wszystkim ma na celu precyzyjne określenie zakresu oraz formy prowadzonej usługi.

 

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca decyduje się na sprawowanie ochrony jedynie nad mieniem w zakresie zabezpieczenia technicznego – w takiej sytuacji przedsiębiorca nie jest zobowiązany do pozyskiwania koncesji przed rozpoczęciem swojej działalności. Bez pozyskania koncesji, taka firma posiada uprawnienia jedynie do wszystkiego, co nie jest w jakikolwiek sposób powiązane z obszarami, urządzeniami oraz wszelkimi innymi obszarami niezwykle istotnymi dla interesu gospodarczego państwa oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Nie każdy jednak może starać się o pozyskanie takiej koncesji i rozpoczęcie działalności związanej z ochroną osób lub mienia. Choć nie są to wymagania skomplikowane, to jednak uniemożliwią części osób staranie się o koncesję.