Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

ChristophMeinersmann / Pixabay

Chociaż wielu młodych chłopców marzy o tym, aby w przyszłości zostać pracownikiem ochrony, to niestety nie każdemu będzie to dane, pomimo tego, że kwalifikowany pracownik ochrony specjalnie wysokich wymagań spełniać nie musi. Przede wszystkim osoba chcąca ubiegać się o pozwolenie na zostanie specjalistą w dziedzinie ochrony musi posiadać obywatelstwo polskie, ewentualnie któregokolwiek innego państwa należącego do wspólnoty Unii Europejskiej. Wykwalifikowany pracownik ochrony musi mieć ukończony co najmniej 21 rok życia i co najmniej wykształcenie gimnazjalne.

 

Taka osoba musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wykwalifikowanym pracownikiem ochrony nie może zostać osoba, która kiedykolwiek wcześniej została skazana za umyśle popełnienie dowolnego przestępstwa, ani ta wobec której toczy się jakiekolwiek sądowe postępowanie. Nie ma górnej granicy wiekowej, po ukończeniu której dana osoba nie może zostać pracownikiem ochrony. Wystarczy, że cieszy się ona doskonałym zdrowiem zarówno fizycznym jak i psychicznym, dzięki czemu będzie w stanie bez najmniejszych problemów wykonywać powierzone jej zadania.