Ochrona osób

JayJayV / Pixabay

Ochrona osób stanowi zbiór wszystkich działań ( zgodnych oczywiście z przepisami prawnymi), które mają na celu zapewnienie chronionej osobie bezpieczeństwa jej życia, zdrowia, oraz nietykalności osobistej. Każda osoba, potrzebująca z różnych przyczyn ochrony, może skorzystać z jednej z wielu funkcjonujących na terenie kraju agencji ochrony osób i mienia. W takim przypadku ochrona oferowana prze taką agencje przyjmować może różnorodne formy, w zależności od indywidualnego przypadku osoby, która o taką ochronę się stara.

 

Najczęściej ochronę osób dzieli się na ochronę osób fizycznych oraz ochronę związaną ze stosowaniem do tego celu rozmaitych technicznych zabezpieczeń, którymi posługuje się nie jedna agencja ochrony osób i mienia. Najczęściej stosowanym technicznym zabezpieczeniem zarówno osób jak i mienia jest bardzo wszystkim dobrze znany monitoring lub różnorodne systemy alarmowe. Agencja nie ogranicza się jedynie do montażu urządzeń i zabezpieczeń w pomieszczeniach w których chroniona osoba przebywa. Takie monitorowanie odbywa się całodobowo, przy czym agencja kontroluje i w razie potrzeby reaguje na każde niebezpieczeństwo.