Zadania firmy ochroniarskiej

Utility_Inc / Pixabay

Firmy ochroniarskie są pewnego rodzaju przedsiębiorstwami, których głównym zadaniem jest zapewnienie jak najszerszej ochrony zarówno wobec osób, jak i posiadanego przez nich mienia. Z usług jakie oferują działające na rynku firmy ochroniarskie korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy wszelkiego rodzaju instytucje. Jednak aby móc świadczyć usługi ochroniarskie należy postarać się o pozyskanie stosownej koncesji.

 

W zdecydowanej większości przypadków o koncesję starać się może ta osoba, która posiada licencję pracownika ochrony ( drugiego stopnia) lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego (również musi być to licencja drugiego stopnia). Warto jednak mieć świadomość tego, że nie zawsze sama licencja wystarczy do pozyskania koncesji na legalne świadczenie usług ochroniarskich. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, w których organ właściwy z różnych przyczyn może odmówić przyznania takiej koncesji. Odmowa może nastąpić np. z powodu podejrzenia zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Także przedsiębiorca wobec którego ogłoszono upadłość nie ma szans na rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług ochroniarskich.