Na czym polega ochrona obiektów

riko000 / Pixabay

Ochrona obiektów to zbiór wszystkich działań, które w ostatecznym rozliczeniu mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim tym osobom, które znajdują się w danym momencie na terenie obiektu chronionego. W niektórych przypadkach ochronie podlegają nie tylko osoby, ale również i wartościowe przedmioty znajdujące się w danym obiekcie. Ochrona obiektów obejmuje również kontrolę ruchu osobowego.

 

Kontrola ruchu osobowego jest to dość szczególne i wymagające poświęcenia od pracownika ochrony zadanie. Przede wszystkim musi on sprawdzać czy na teren obiektu wchodzą do tego celu osoby uprawnione ( często w przypadku niektórych obiektów ochrona sprawdza dokumenty wszystkich osób chcących dostać się na teren obiektu). W takim przypadku ochrona musi pilnować, czy na teren obiektu nie próbują przedostać się osoby będące pod wpływem alkoholu – to może dość poważnie zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie obiektu. Osoby pod wpływem alkoholu, nawet jeśli posiadają do tego stosowną przepustkę, mogą nie przedostać się na teren obiektu. Ochrona obiektu musi mieć kontrolę nad tym, czy na teren obiektu nie zostaną wniesione niebezpieczne przedmioty.