Ochrona doraźna

Utility_Inc / Pixabay

Ochrona doraźna stanowi jedną z metod zaliczanych do bezpośredniej ochrony fizycznej. Polega ona na okresowym kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa obiektu objętego taką ochroną. Ochrona doraźna wykonywana jest przede wszystkim przez grupy interwencyjne. Wszelkie doraźne działania ochronę bardzo często podejmowane są w momencie, w którym klient wyrazi takie życzenie. Form takiej ochrony może być kilka, wszystko zależnie jest od wcześniejszych ustaleń pomiędzy stronami.

 

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) to wewnętrzne służby zajmujące się między innymi ochroną doraźną osób i mienia. Do och głównych zadań zaliczyć można również zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia oraz życia ludzkiego, zapewnienie nietykalności osobistej, zabezpieczenie dóbr materialnych przed przywłaszczeniem przez osoby do tego niepowołane oraz zapewnieniem ochrony w granicach obiektów, które taką doraźną ochroną zostały objęte. Z ochrony SUFO korzystają przede wszystkim zakłady specjalizujące się w produkcji specjalnej, magazyny służące do przechowywania tak zwanych rezerw państwowych, zakłady zajmujące się uzbrojeniem uzbrojenie. Ochronę doraźną stosuje się także w bankach, portach morskich oraz portach lotniczych.