Firma ochroniarska: kwalifikowany pracownik ochrony

pixelcreatures / Pixabay

Ze względu na fakt, że ochrona osób i mienia jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, może się nim zająć tylko i wyłącznie kwalifikowany pracownik ochrony. Aby otrzymać taki przywilej, osoba ta musi spełnić szereg wymagań, a także zostać wpisana na specjalną listę licencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

 

Na taką listę wpisuje się osoby, które m. in.: posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także nigdy nie była skazana prawomocnym wyrokiem itd.
Firma ochroniarska, która w swoich szeregach posiada kwalifikowanych pracowników ochrony, ma za zadanie przestrzeganie zasad ochrony zgodne z ustawami, udzielanie pomocy osobom, które są objęte ochroną oraz natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia.
Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm ochroniarskich. Warto jednak zwrócić uwagę na ich zakres obowiązków, aby mieć całkowitą pewność, że oddając się w “ręce” ich pracowników, nic nie zagraża naszemu bezpieczeństwu.