Jak założyć agencję ochrony

Medi2go / Pixabay

Agencja ochrony Warszawa to coś, o czym marzy wiele osób. Jednak niewiele z nich wie, jakie czynności musi podjąć, aby taką agencję założyć przy spełnieniu wszystkich niezbędnych do jej posiadania warunków ( zgodnych rzecz jasna z obowiązującymi przepisami polskiego prawa). Przede wszystkim, aby móc prowadzić legalnie agencję ochrony osób i mienia postarać się trzeba o stosowną koncesję – w przeciwnym wypadku, bez takiej koncesji, każda osoba która będzie świadczyła usługi ochroniarskie będzie postępowała wbrew przepisom prawnym, co zagrożone jest stosowną do przestępstwa karą.

 

Kara może być w postaci grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Aby starać się o pozyskanie takiej koncesji, w pierwszej kolejności należy dobrze wypełnić wniosek u złożyć go w siedzibie odpowiedniego organu. Taki wniosek złożyć może każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Są też sytuacje w których koncesję pozyskać może także osoba nie będąca osobą fizyczną. Bardzo ważne jest także dołączenie do takiego wniosku zaświadczenia o niekaralności – zgodnie z prawem osoba, która była w przeszłości karana nie może zajmować się ochroną osób czy mienia.