Ochrona fizyczna obiektów – licencja ochroniarza

mannedguarding11 / Pixabay

Ochrona fizyczna obiektów polega na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom właśnie na terenie zabezpieczanego obiektu. Pracownik ochrony powinien być zorientowany we wszystkich zagrożeniach, które mogą być napotkane na terenie oraz w razie potrzeby – przeprowadzić interwencje. Aby mieć pewność, że pracownik ochrony jest napewno całkowicie przeszkolony ze wszystkich najważniejszych aspektów, warto sprawdzić czy posiada jeden dokument. Tym dokumentem jest licencja ochroniarza. Aby otrzymać taki dokument, trzeba spełnić kilka najważniejszych warunków. Powinno się posiadać obywatelstwo polskie; mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową bądź gimnazjum, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i wiele innych.

 
Ochrona fizyczna obiektów polega nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu, ale również na kontroli osób wchodzących bądź opuszczających teren, kontroli pojazdów oraz kontroli ruchu materiałowego, która polega na sprawdzaniu przywożonych materiałów itd.