Kurs ochrony

Utility_Inc / Pixabay

Kurs ochrony przeznaczony jest dla wszystkich tych osób, które uzyskać chcą tytuł kwalifikowanego pracownika ochrony. Osoby, które z pozytywnym wynikiem ukończą takie szkolenie, zyskają prawo do pracy przy ochronie osób oraz mienia. Warto jednak wybierać jedynie te kursy, które realizowane są w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych. Po ukończeniu szkolenia każdy z kursantów oczywiście otrzymuje stosownie oświadczenie o jego ukończeniu.

 

Zakres szkolenia obejmuje tematykę absolutnie niezbędną dla każdego, kto podejmuje się pracy przy ochronie osób bądź mienia. Poza zajęciami praktycznymi, na szkoleniu są oczywiście zajęcia teoretyczne ( choć w nieco mniejszym wymiarze godzin niż zajęcia praktyczne). Jeśli chodzi o teorię, to duża jej część poświęcona jest zagadnieniom prawnym, które każdy pracownik ochrony powinien znać. Dla przyszłego ochroniarza bardzo ważna jest także znajomość i umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Przyszli pracownicy ochrony zapoznani są również z budową i zasadą działania wszelkiego typy broni, przewidziane są także zajęcia na strzelnicy.